linkownia
aktualności

MUZYKA DAWNA - CZY MY SIĘ ZNAMY?


W dniach 14 i 18 października 2013 o godzinie 17.00
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie, przy ul. Globusowej 24
odbędą się 2 koncerty edukacyjne pod tytułem MUZYKA DAWNA - CZY MY SIĘ ZNAMY?.

W programie koncertów znajdzie się polska i europejska muzyka epoki renesansu.

Zaśpiewa Kwartet Wokalny TEMPUS w składzie:
Dagmara Barna - sopran
Robert Lawaty - kontratenor
Andrzej Borzym - tenor, kierownik artstyczny
Leszek Kubiak - baryton

Koncerty poprowadzi Jacek Iwaszko

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa Dzielnicę Włochy

Stowarzyszenie Artystyczne MIÓD MATERIA wspiera Wielostronny Projekt Partnerstwa Szkół Comenius "What is Europe?", którego uczestnikiem jest Przedszkole nr 25 w Warszawie.

Przedszkole nr 25 jest partnerem w Wielostronnym Projekcie Partnerstwa Szkół Comenius „What is Europe?”
W projekcie uczestniczą również: Norwegia, Czechy, Słowacja i Chorwacja.
Koordynatorem projektu jest Norwegia.

Czas trwania projektu to dwa lata: 2012/2013 i 2013/2014.

Przedszkole otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000 Euro, które przeznaczy na wydatki związane z mobilnościami, realizacją działań zawartych w planie projektu, oraz zakupem niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Cele projektu:

  poszerzenie świadomości kulturowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
  wytworzenie nowoczesnych i dostosowanych do wieku i możliwości uczniów materiałów dydaktycznych,
  stworzenie prezentacji dotyczącej kultury danego państwa i działań przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej,
  organizacja dnia kultury danego państwa związana z pobytem członków projektu w danym kraju,
  promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej,
  zdobycie kontaktów i nawiązanie przyjaźni w różnych państwach europejskich,
  ugruntowanie motywacji w kierunku uczenia się przez całe życie.

Państwa partycypujące w projekcie wspiera Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Polska strona zaprojektowała logo projektu: